INFO PRO NÁJEMCE HAL VE SPORTCENTRU RADLICE

Vážení nájemci sportovišť sportovního centra Radlice,

vzhledem k situaci s cenami energií, kdy došlo k jejich několikanásobnému navýšení, které nově platí TJ Radlice za jejich dodávku a také vzhledem k tomu, že zatím nechce vedení TJ Radlice navyšovat ceny za pronájmy, ani nějak zásadně omezit provoz v areálu, musíme nezbytně přijmout následující opatření :

 

– snížení teplot na všech sportovištích (tenis : 12°C, florbal : 15°C)

– od 3.1.2022 – doba na zrušení objednané hodiny bez sankce se prodlužuje na 24 hodin – tím

  získáme o něco větší možnost na pronájem kurtu za zrušenou hodinu

– od 3.1.2022 – provoz 3 haly bude nově 7.00 – 21.00

– po dohodě s klienty přesun některých rezervovaných hodin z antuky do 3 haly

– po dohodě s klienty časové posunutí některých rezervovaných hodin na jiný čas

– částečné omezení možnosti rezervací jednorázových hodin přes rezervační systém dle

  obsazenosti sportovišť

Věříme, že tato naše dočasná opatření přijmete s pochopením pro situaci, která nastala.

O případných dalších opatřeních, případně změnách budete vždy informováni recepčními, vývěskami v areálu a na stránce Sportovního centra Radlice – www.sportcentrumradlice.cz.

Ještě jednou Vám děkujeme za pochopení situace a věříme, že bude i nadále našimi klienty.

Krásné, klidné a pohodové Vánoce, v novém roce 2022 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti.

 

                                                                                  kolektiv TJ Radlice