PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM A KLIENTŮM TJ RADLICE

Vážení členové Tělovýchovné jednoty Radlice z.s., vážení klienti našeho sportovního centra.

Chtěl bych vám jménem TJ Radlice poděkovat za podporu v minulých měsících. Tím, že jste se vrátili sportovat a zapojili se znovu do tréninků, jste nám pomohli přestát jarní opatření vlády, na základě kterých jsme museli uzavřít naše sportoviště. Nyní je před námi určitě o mnoho složitější období vzhledem k tomu, že jsme ve velké míře připravili sportoviště na zimní sezónu, investovali finance do výstavby nafukovací haly a zlepšení zázemí florbalové haly.

Scházíme se pravidelně v rámci vedení TJ, abychom reagovali na deklarovaná opatření. Asi si dokážete představit, jak je složité se vyznat v opatřeních, která se navíc stále mění.

Na poslední schůzce jsme domluvili podmínky pro možnost využívání venkovních otevřených sportovišť.  Přednost byla dána tréninkům, dále pak zájemcům z řad členů, případně dalším klientům na základě jejich zájmu. Dokud nám to počasí dovolí…

Vnitřní prostory včetně wc jsou uzamčeny, a to jak v dolním areálu, tak horním areálu.

Domluvili jsme se, že maximálně využijeme čas, kdy bude areál uzavřen k vylepšení zázemí.

Bohužel nám chybí základní data, abychom se mohlo dále co nejefektivněji rozhodovat. Nevím, kdy bude umožněno sportovat v uzavřených prostorách, nevíme, jestli bude přístup pro individuální sporty umožněn dříve než pro kolektivní sporty, nemáme jistotu, že bude vypsán Národní sportovní agenturou program COVID sport, který by nám mohl pokrýt alespoň část nákladů. Agentuře jsme napsali dopis s žádostí o opětovné vypsání programu Covid sport.

Bylo proto domluveno, že bude rozhodnuto o výstavbě hal nad kurty č. 4 a 5  v závislosti na dalších skutečnostech, především možnostech přesunout pronájmy z hal 4 a 5 do 3haly nebo florbalové haly, vypsání 2. fáze programu COVID sport a hlavně aktuální epidemiologické situaci. Proto bych vás všechny chtěl jménem TJ požádat o zachování Vašich pronájmů, setrvání ve výukových programech,  maximální shovívavost při případných přesunech. Věřte, že naši zaměstnanci a další spolupracovníci dělají maximum, abychom z krize, která nás všechny postihla, vyšli bez významné ztráty a posíleni především o vědomí, že se nám společně podaří zachovat sportovní život v Radlicích.

S pozdravem

Petr Svoboda

 

Tělovýchovná jednota Radlice, z.s.